മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

കാലം

  • season
  • time
  • verb tense, വ്യാകരണത്തിലെ ഭൂതവർത്തമാനഭാവികാലങ്ങൾ

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കാലം&oldid=545989" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്