ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

കൂട്ടം

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
  • ഇംഗ്ലീഷ് - group
  • തമിഴ് - கூட்டம்

പര്യായം

തിരുത്തുക

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കൂട്ടം&oldid=552921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്