1. അടയ്ക്കേണ്ട പണം; വില
  2. മുതൽ
  3. കോൾവില

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
  • ഇംഗ്ലീഷ്: amount
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തുക&oldid=546908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്