മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തൊഴിൽ

  1. പണി, ജോലി, വേല

പഴഞ്ചൊലുകൾതിരുത്തുക

ഇരുമ്പും തൊഴിലും ഇരിക്കെ കെടും.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ് - work
  • തമിഴ് - தொழில் (ഉച്ചാരണം: തൊഴിൽ)
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തൊഴിൽ&oldid=539946" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്