മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ദിവസം

  1. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ സമയം.
  2. ഭൂമി സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം.
  3. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗം, ഒരാൾ ജോലിക്കോ വിദ്യാലയത്തിലോ മറ്റോ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം.
  4. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഭാഗം, സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യാസ്തമയത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമയം.
    പര്യായപദങ്ങൾ: ദിനം, നാൾ

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

Cleanup has been requested for this article. See Wiktionary:Requests for cleanup - (Add entry) or the talk page of this article for details. Reason: ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌
Once you have finished cleaning up this article, please remove this notice. You may also remove this notice if no reason has been given for placing it here.

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ദിവസം&oldid=548182" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്