ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

നിൽക്കുക (വർത്തമാനം നിൽക്കുന്നു,ഭൂതം നിന്നു,ഭാവി നിൽക്കും)

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=നിൽക്കുക&oldid=551236" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്