ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

പരിശ്രമം

  1. അധ്വാനം, തുടർച്ചയായ പരിശീലനം;
  2. ക്ഷീണം

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
  • (തുടർച്ചയായ പരിശീലനം) ഇംഗ്ലീഷ്: effort
  • (ശ്രമം) ഇംഗ്ലീഷ്: attempt, try
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പരിശ്രമം&oldid=553788" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്