മലയാളം തിരുത്തുക

പദോല്പത്തി തിരുത്തുക

പൂർത്തി+ആകുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

പൂർത്തിയാകുക ()

  1. (അകർമ്മകം) പൂർണം ആകുക, പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പൂർത്തിയാകുക&oldid=551058" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്