നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

15 നവംബർ 2016

7 ഒക്ടോബർ 2016

20 ഓഗസ്റ്റ് 2016

18 മേയ് 2016

20 ജനുവരി 2014

21 ഓഗസ്റ്റ് 2013

6 ഡിസംബർ 2012

3 ഓഗസ്റ്റ് 2012

1 മേയ് 2012

11 ഡിസംബർ 2011

1 ഓഗസ്റ്റ് 2011

15 ഫെബ്രുവരി 2011

27 ഓഗസ്റ്റ് 2010

17 ജൂൺ 2010

18 മേയ് 2010

24 മാർച്ച് 2010

11 ജനുവരി 2010

18 നവംബർ 2009

10 ജൂലൈ 2009

20 മാർച്ച് 2009

21 നവംബർ 2008

12 ജൂൺ 2008

30 മേയ് 2008

27 ഫെബ്രുവരി 2008

31 ജനുവരി 2008

16 മേയ് 2007

15 ജനുവരി 2007

15 നവംബർ 2006

31 ഒക്ടോബർ 2006

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/collect" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്