30 ഏപ്രിൽ 2017

15 നവംബർ 2016

26 സെപ്റ്റംബർ 2016

21 ജൂൺ 2015

17 ഡിസംബർ 2013

8 ജൂലൈ 2013

4 ഓഗസ്റ്റ് 2012

7 ഡിസംബർ 2011

12 ജൂൺ 2011

16 മേയ് 2011

1 ഫെബ്രുവരി 2011

6 ജൂൺ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

16 ഫെബ്രുവരി 2010

24 ഒക്ടോബർ 2009

19 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/deceitful" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്