30 ഏപ്രിൽ 2017

18 ജനുവരി 2017

23 ജൂൺ 2015

18 മാർച്ച് 2015

11 ഫെബ്രുവരി 2014

13 ഓഗസ്റ്റ് 2013

21 ജൂൺ 2013

29 മാർച്ച് 2012

1 ഡിസംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

20 നവംബർ 2010

26 സെപ്റ്റംബർ 2010

15 സെപ്റ്റംബർ 2010

29 മാർച്ച് 2010

13 ജനുവരി 2010

31 ഒക്ടോബർ 2009

25 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/dire" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്