നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

29 മേയ് 2016

22 ഡിസംബർ 2015

31 ജൂലൈ 2015

22 ജൂൺ 2015

26 ഡിസംബർ 2014

31 ഡിസംബർ 2013

12 ഓഗസ്റ്റ് 2013

1 ജൂൺ 2013

29 ഒക്ടോബർ 2012

11 ഒക്ടോബർ 2012

6 മേയ് 2012

23 ഫെബ്രുവരി 2012

1 ജനുവരി 2012

1 ഡിസംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

3 ഫെബ്രുവരി 2011

20 സെപ്റ്റംബർ 2010

10 ജൂലൈ 2010

5 ഡിസംബർ 2009

23 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/dove" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്