നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

14 ഡിസംബർ 2016

25 ഓഗസ്റ്റ് 2016

19 മേയ് 2016

23 ജൂൺ 2015

4 ജൂൺ 2015

26 ഡിസംബർ 2014

31 ഡിസംബർ 2013

1 ജൂൺ 2013

23 നവംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

11 മേയ് 2012

23 ഫെബ്രുവരി 2012

1 ജനുവരി 2012

2 ഡിസംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

22 ഫെബ്രുവരി 2011

28 ഡിസംബർ 2010

20 സെപ്റ്റംബർ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

7 ഫെബ്രുവരി 2010

1 നവംബർ 2009

25 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/dragon" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്