നാൾവഴി

9 ജൂലൈ 2020

1 മേയ് 2017

28 ഓഗസ്റ്റ് 2016

27 ഓഗസ്റ്റ് 2015

21 ഫെബ്രുവരി 2014

31 ഡിസംബർ 2013

23 ജൂൺ 2013

10 മാർച്ച് 2013

10 ഡിസംബർ 2012

24 സെപ്റ്റംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

23 ഡിസംബർ 2011

4 ഡിസംബർ 2011

5 ജൂൺ 2011

30 ഏപ്രിൽ 2011

14 ജനുവരി 2011

17 സെപ്റ്റംബർ 2010

26 ജൂലൈ 2010

27 ജൂൺ 2010

24 ഏപ്രിൽ 2010

7 ഫെബ്രുവരി 2010

2 നവംബർ 2009

28 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/fake" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്