1 മേയ് 2017

4 നവംബർ 2016

22 മേയ് 2016

29 ഡിസംബർ 2015

27 ഓഗസ്റ്റ് 2015

19 ജനുവരി 2015

28 ഡിസംബർ 2014

21 ജനുവരി 2014

1 ജനുവരി 2014

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

23 ജൂൺ 2013

23 നവംബർ 2012

4 ഡിസംബർ 2011

1 ഫെബ്രുവരി 2011

28 ജൂലൈ 2010

11 ജൂലൈ 2010

13 ജൂൺ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

14 മാർച്ച് 2010

16 സെപ്റ്റംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/fifty" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്