23 ഒക്ടോബർ 2019

1 മേയ് 2017

15 ഫെബ്രുവരി 2017

20 നവംബർ 2016

15 ഒക്ടോബർ 2016

2 ജൂലൈ 2016

24 മാർച്ച് 2016

21 ഓഗസ്റ്റ് 2015

8 ജനുവരി 2015

3 ജനുവരി 2014

10 ജൂൺ 2013

24 ജനുവരി 2013

13 ഓഗസ്റ്റ് 2012

28 ഏപ്രിൽ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

20 ജൂൺ 2011

17 മാർച്ച് 2011

6 മേയ് 2010

8 ഏപ്രിൽ 2010

8 ഫെബ്രുവരി 2010

18 ജനുവരി 2010

30 നവംബർ 2009

24 നവംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/save" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്