2 ഒക്ടോബർ 2021

9 ജൂലൈ 2020

1 മേയ് 2017

3 മാർച്ച് 2017

4 ഡിസംബർ 2016

25 മാർച്ച് 2016

26 ഒക്ടോബർ 2015

4 സെപ്റ്റംബർ 2015

7 ഏപ്രിൽ 2015

10 ജനുവരി 2015

4 ജനുവരി 2014

19 ജൂലൈ 2013

15 ഏപ്രിൽ 2013

22 ജൂൺ 2012

4 ഏപ്രിൽ 2012

23 നവംബർ 2011

31 മേയ് 2011

24 ഫെബ്രുവരി 2011

16 ജനുവരി 2011

17 ഒക്ടോബർ 2010

5 ജൂലൈ 2010

12 മേയ് 2010

2 ജനുവരി 2010

18 സെപ്റ്റംബർ 2009

11 സെപ്റ്റംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/strong" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്