മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

മരണം

വിക്കിപീഡിയയിൽ
മരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
 1. ജീവനാശം, ചാവ്‌,
 2. (വിശ്വാസം) ജീവാത്മാവ്‌ ശരീരത്തെ വെടിയുന്ന അവസ്ഥ

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

മരണം

 1. ഒരിനം വിഷം

വിവിധ പ്രയോഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • തട്ടിപോയി
 • ചത്ത്‌ പോയി
 • ശവമായി
 • പണ്ടാരമടങ്ങി
 • വടിയായി
 • പോക്കായി
 • മേലോട്ടെടുത്തു
 • പരലോകം പൂകി
 • പെട്ടിയിലായി
 • അന്തരിച്ചു
 • നിര്യാതനായി
 • ദിവംഗതനായി
 • കാലം ചെയ്തു
 • നാട് നീങ്ങി
 • മൃതിയടഞ്ഞു
 • അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞു
 • അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു
 • വിടപറഞ്ഞു
 • അരങ്ങൊഴിഞ്ഞു
 • ദൈവം വിളിച്ചു
 • അന്ത്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു
 • കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു
 • മരിച്ചുപോയി
 • മയ്യത്തായി
 • ഓർമ്മയായി
 • ഭിത്തിയേൽ തൂങ്ങി (കേറി)
 • ചീട്ടുകീറി
 • ഫ്യൂസ് ആയി
 • പേര് വെട്ടി
 • കാറ്റ് പോയി
 • വെടി തീർന്നു
 • കാഞ്ഞുപോയി
 • തെക്കൊട്ടെടുത്തു
 • ഗ്യാസ് തീർന്നു
 • കാലനെ കാലൻ കൊണ്ടുപോയി
 • ചെരിഞ്ഞു/ചരിഞ്ഞു
 • വായ്ക്കരിയിട്ടു/വായിൽ അരിയിട്ടു
 • ഒടുങ്ങി
 • മൂക്കിൽ പഞ്ഞികേറി
 • പഞ്ഞിക്കിട്ടു
 • സിദ്ധികൂടി
 • ആയുസ്സെത്തി
 • ശ്വാസം നിലച്ചു
 • ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു
 • ലെവലായി
 • കട്ടേം കൂടും മടങ്ങി
 • ആപ്പിസു പൂട്ടി (സീലായി)
 • കർത്താവ്‌ വിളിച്ചു
 • കഥ കഴിഞ്ഞു
 • സ്വർഗസ്ഥനായി
 • പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു
 • സമാധിയായി
 • ഇടപാട് തീർന്നു
 • കുഴിലേക്ക് എടുത്തു
 • കട്ടിലോഴിഞ്ഞു
 • ഉപദ്രവം ഒഴിഞ്ഞു
 • കത്തിരു കഴിഞ്ഞു
 • കളം വിട്ടു
 • ഊർധവായു വലിച്ചു
 • വലിയും വലിപ്പിരും കഴിഞ്ഞു
 • മുൻടാരക്കല്ല് വെച്ചു
 • അടിയെ പോയി
 • മൃത്യു വരിച്ചു
 • ഒടുങ്ങി
 • അടക്കി
 • തിരശീല വീണു
 • അണഞ്ഞു
 • പൊലിഞ്ഞു
 • കബറടങ്ങി
 • ഉടലോടെ പോയി
 • മൂപ്പിര് കഴിഞ്ഞു
 • ഓർമ്മയായി
 • ഭഗവത് സന്നിധി പൂകി
 • കണ്ണടഞ്ഞു
 • തീർന്നു കിട്ടി
 • മണ്മറഞ്ഞു
 • കഴുവിൽ ഏറി
 • മണ്ണടിഞ്ഞു
 • മണ്ണടിക്കാവിൽ പോയി
 • മണ്ണടി ആപ്പിസ്സു കേറി
 • സ്വാഹയായി
 • പുക കണ്ടു
 • പുകച്ചു
 • മേലപ്പിസു പൂകി
 • കാലൻ വണ്ടി കയറി
 • പോയിക്കിട്ടി
 • സ്വർഗലോകം പൂകി
 • യമൻ വിളിച്ചു
 • യമരാജസന്നിധി പൂണ്ടു
 • സ്വർഗ്ഗയാത്ര ചെയ്തു
 • ബാന്ധ ഒഴിഞ്ഞു
 • കെട്ടടങ്ങി
 • കേസ് കെട്ടുതീർന്നു
 • അന്ത്യനിദ്രയാണ്ടു
 • മറ്റെക്കര കേറി
 • അവസാനിച്ചു
 • ചിന്ത്യമായി
 • മാരണമോഴിഞ്ഞു
 • മരണമടഞ്ഞു
 • വിസ കിട്ടി
 • പടമായി
 • തീപ്പെട്ടു
 • ഒരുപ്പോക്ക് പോയി
 • വെടി തീർന്നു
 • ബൂന്തായി
 • ചിതാഭസ്മമായി
 • മൗത്തായി
 • അസ്റാഈല് റൂഹ് പിടിച്ചു
 • കാലന് കൊണ്ടുപോയി
 • ചക്ര ശ്വാസം വലിച്ചു
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മരണം&oldid=554092" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്