പദോത്പത്തി

തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് Wikipedia എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്

ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക
വിക്കിപീഡിയയിൽ
വിക്കിപീഡിയ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
  1. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയതും ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ സാമൂഹ്യസഹകരണത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചതുമായ ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ്‌ വിക്കിപീഡിയ. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഈ വിജ്ഞാനകോശം ഇംഗ്ലീഷിൽ ആരംഭിച്ചത് 2001 ജനുവരി 15-നാണ്‌. അനേകം എഴുത്തുകാരുടേയും വായനക്കാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓൺ‌ലൈൻ വിജ്ഞാനകോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ&oldid=549297" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്