മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

മാർജ്ജാരൻ

  1. പൂച്ച, ആൺപൂച്ച

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

എലിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും തുരുത്തി വീട് മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

പൂച്ച നോക്കുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=മാർജ്ജാരൻ&oldid=342175" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്