മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

രൂപം

  1. ആകൃതി, വടിവ്‌
  2. മൂർത്തഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടറിയാവുന്ന അവസ്ഥ, പ്രതിഭാസം
  3. ലക്ഷണം, ചിഹ്നം
  4. സാദൃശ്യം
  5. ദൃശ്യം, പ്രത്യക്ഷഭാവം
  6. മാതൃക

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

body structure figure Finnish: rakenne (fi)

| width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top align=left width=48%|

|} |}

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=രൂപം&oldid=540182" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്