ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

സാദൃശ്യം

  1. സദൃശഭാവം, തുല്യത
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=സാദൃശ്യം&oldid=554631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്