പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

വിക്കിനിഘണ്ടു:നിർ‌വചനങ്ങൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന/പത്തായം 1

< വിക്കിനിഘണ്ടു:നിർ‌വചനങ്ങൾക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന

മലയാളംതിരുത്തുക

തിരുത്തുക

ദണ്ഡകരാട്ട് ആണെന്നു മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് വെട്ടുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 04:36, 27 മേയ് 2012 (UTC)