മലയാളംതിരുത്തുക

മൂലരൂപം: വേഗം

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വേഗത്തിൽ&oldid=421863" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്