കൊറിയൻതിരുത്തുക

കൊറിയൻ ദിവസങ്ങൾ

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ഇര്യോയിൽ

നാമംതിരുത്തുക

  1. ഞായറാഴ്ച
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=일요일&oldid=540716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്