സംഖ്യതിരുത്തുക

Character 6 
Unicode nameആറ് എന്ന സംഖ്യ
CodepointU+0036
5 ← Basic Latin→ 7
  1. എണ്ണസംഖ്യ ആറ്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=6&oldid=493882" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്