സംഖ്യതിരുത്തുക

Character 5 
Unicode nameഅഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ
CodepointU+0035
4 ← Basic Latin→ 6
  1. എണ്ണസംഖ്യ അഞ്ച്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=5&oldid=493881" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്