ഭാഷാന്തരപദംതിരുത്തുക

 
Unicode nameലത്തീൻ വല്യക്ഷരം D
CodepointU+0044
C ← Basic Latin→ E
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
D എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

പദോത്പത്തി 1തിരുത്തുക

  എട്രൂസ്കാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} << ഗ്രീക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}} << ഫിനീഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

അക്ഷരംതിരുത്തുക

D വല്യക്ഷരം (ചെറിയക്ഷരം d)

  1. ആധുനിക ലത്തീൻ അക്ഷരമാലയിലെ ക്രമമനുസരിച്ച് നാലാമത്തെ അക്ഷരം.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=D&oldid=493995" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്