അര്ത്ഥംതിരുത്തുക

See also A

ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

 
Unicode nameലത്തീൻ A എന്ന ചെറിയക്ഷരം
CodepointU+0061
` ← Basic Latin→ b

അക്ഷരംതിരുത്തുക

  1. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അദ്യാക്ഷരം; സ്വരം.
  2. A എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ചെറിയ അക്ഷരം.

സർവ്വനാമംതിരുത്തുക

  1. ഒരു, ഒന്ന്

ഉറവിടം ---a--- ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിനിഘണ്ടു This word is copied from the list of Wikipedia:simple:Wikipedia:List of 1000 basic words

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=a&oldid=494282" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്