ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
Calque എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

പദോത്പത്തിതിരുത്തുക

français സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}, français സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}, italiano സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

calque ({{{1}}})
  1. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽനിന്ന് പദാനുപദ തർജ്ജമ മൂലമോ സ്വനിമങ്ങൾ അതേപടി തർജ്ജമ ചെയ്തതു മൂലമോ രൂപപ്പെട്ട പദസഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക്.
The word "watershed" is a calque of the German "Wasserscheide".

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

calque (third-person singular simple present calques, present participle calquing, simple past calqued, past participle calqued)

  1. (സകർമ്മകക്രിയ) ഒരു ഭാഷയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേയ്ക്ക് (വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പദസഞ്ചയം) അർത്ഥസംബന്ധിയായ വിവർത്തനം വഴി കടമെടുക്കുക.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക


ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

calque m. (ബഹുവചനം calques)

  1. calque

സ്പാനിഷ്തിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

calque (infinitive: calcar)

  1. first-person singular (സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}) present subjunctive form of calcar.
  2. formal second-person singular (സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}) present subjunctive form of calcar.
  3. third-person singular (സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}, സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}, also used with സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവ്: "links/templates" എന്നൊരു ഘടകം ഇല്ല.}}?) present subjunctive form of calcar.
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=calque&oldid=499391" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്