ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. (ജ്യാമിതി) വൃത്തം

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. വട്ടം കറങ്ങുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=circle&oldid=500407" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്