മലയാളം തിരുത്തുക

 
വൃത്തം

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

വൃത്തം

വിക്കിപീഡിയയിൽ
വൃത്തം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
  1. (ജ്യാമിതി) ഒരു ദ്വിമാനതലത്തിലെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ അതേ തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ബിന്ദുക്കളുടേയും ഗണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജ്യാമിതീയ രൂപമാണ്‌ വൃത്തം.[1]
  2. വട്ടം, വളയം

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

വൃത്തം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=വൃത്തം&oldid=554446" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്