ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമവിശേഷണംതിരുത്തുക

  1. നിശാചരം
    1. പ്രധാന ജീവിത ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം രാത്രിയിൽ നടത്തുന്ന ജീവി. ഉദാ: മൂങ്ങ.
  2. രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ച
  3. രാത്രിയിൽ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=nocturnal&oldid=544370" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്