ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

port (s)

  1. തുറമുഖം
  2. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ബാഹ്യോപകരണങ്ങളുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം

ക്രിയതിരുത്തുക

port (third-person singular simple present -, present participle -, simple past -, past participle -)

  1. അനുയോജ്യമായ തട്ടകത്തിനുവേണ്ടി (സോഫ്റ്റ്വെയർ) മാറ്റിയെടുക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=port&oldid=522756" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്