മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

കമ്പ്യൂട്ടർ

വിക്കിപീഡിയയിൽ
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
പദോൽപ്പത്തി: (ഇംഗ്ലീഷ്) computer
  1. വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ളഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം
  2. ഗണിനി

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കമ്പ്യൂട്ടർ&oldid=539714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്