ഫ്രഞ്ച്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം: ലൊഹ്വ
  1. രാജാവ്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=roi&oldid=526572" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്