ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

ക്രിയതിരുത്തുക

seems

  1. seem എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം

അനാഗ്രാമുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=seems&oldid=528143" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്