ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. രൂപം, ആകാരം
  2. അവസ്ഥ, സ്ഥിതി

ക്രിയതിരുത്തുക

  1. രൂപം നൽകുക
  2. കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=shape&oldid=528753" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്