ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

  1. ഉദ്ദേശ സ്ഥാനം
    The whereabouts of the escaped snake are unknown

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=whereabouts&oldid=538135" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്