ഇംഗ്ലീഷ്തിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ
Zenana എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ en

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

harem

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=zenana&oldid=538900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്