അറബിതിരുത്തുക

അക്ഷരംതിരുത്തുക

  1. അറബി ഭാഷയിലെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം.

ഉച്ചാരണംതിരുത്തുക

രൂപവ്യത്യാസം ഉച്ചാരണം ഉദാഹരണം
സ്വതന്ത്രരൂപം خ ഖാഅ്
ഫതഹ് ചേർക്കുമ്പോൾ خَ
കസർ ചേർക്കുമ്പോൾ خِ ഖി
ദമ്മ് ചേർക്കുമ്പോൾ خُ ഖു
സുകുൻ ചേർക്കുമ്പോൾ خْ ഖ്

വിവിധ രൂപങ്ങൾതിരുത്തുക

ഒരു വാക്കിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ആകൃതിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം തനിയെ തുടക്കത്തിൽ മദ്ധ്യത്തിൽ അവസാനം
خ خـ ـخـ ـخ
ح خ د
<< മുൻപത്തെ അക്ഷരം അടുത്തത അക്ഷരം >>

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=خ&oldid=538967" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്