മലയാളംതിരുത്തുക

വിശേഷണംതിരുത്തുക

  1. വിപരീതപദം: ആണ്


തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക


  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അല്ല&oldid=547551" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്