ഇംഗ്ലീഷ്: like those people's

മൂലരൂപം: എന്ൻ

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=എന്നിവരുടെ&oldid=116209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്