മലയാളംതിരുത്തുക

ധാതുരൂപംതിരുത്തുക

  1. കൂറുക

നാമംതിരുത്തുക

കൂറ്

  1. കൂർ, നന്ദി,സ്നേഹം,
  2. രണ്ടേക്കാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുൾപ്പെട്ട് ഗണം ഉദാ-അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തികകാലും മേടക്കൂറ്
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കൂറ്&oldid=257828" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്