മലയാളംതിരുത്തുക

കേൾവിക്കായുള്ള അവയവം,

 
ചെവി

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

പ്രയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെവി കൊടുക്കുക = ശ്രദ്ധിക്കുക,
തോളത്തിരുത്തിയാൽ ചെവി തിന്നും
ചെവി പിടിച്ചാൽ തലവരും

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചെവി&oldid=539855" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്