മലയാളംതിരുത്തുക

 
ടെലിഫോൺ

നാമംതിരുത്തുക

ടെലിഫോൺ

  1. ശബ്ദം (മുഖ്യമായും സംഭാഷണം) ഒരേ സമയത്ത് അയയ്ക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും വേണ്ടി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഉപകരണമാണ് ടെലിഫോൺ അഥവാ ദൂരഭാഷണി.

തർജ്ജമകൾതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ
ടെലിഫോൺ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ടെലിഫോൺ&oldid=539888" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്