തീ കത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രം

മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

തീ

മേയനാമംതിരുത്തുക

  • ജ്വലനരാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുന്ന താപ-പ്രകാശോർജങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് തീ

പര്യായങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=തീ&oldid=542303" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്