30 ഏപ്രിൽ 2017

3 സെപ്റ്റംബർ 2016

8 ജനുവരി 2016

24 ഡിസംബർ 2014

9 ഏപ്രിൽ 2013

14 സെപ്റ്റംബർ 2012

20 ജൂൺ 2012

17 മേയ് 2012

26 ഏപ്രിൽ 2012

19 മാർച്ച് 2012

24 ഫെബ്രുവരി 2012

19 മാർച്ച് 2011

27 ഡിസംബർ 2010

28 ഒക്ടോബർ 2010

27 ഓഗസ്റ്റ് 2010

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/considered" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്