നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

26 ഡിസംബർ 2014

17 ഡിസംബർ 2013

3 ഓഗസ്റ്റ് 2012

3 ഫെബ്രുവരി 2011

31 ഒക്ടോബർ 2010

20 ഒക്ടോബർ 2010

4 ഒക്ടോബർ 2010

12 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 ഓഗസ്റ്റ് 2010

14 ജൂലൈ 2010

20 മാർച്ച് 2010

27 ഡിസംബർ 2009

13 നവംബർ 2009

24 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/desire" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്