1 മേയ് 2017

3 ജൂലൈ 2016

1 ജൂൺ 2016

4 സെപ്റ്റംബർ 2015

12 ജൂൺ 2015

10 ജനുവരി 2015

28 ഓഗസ്റ്റ് 2014

21 ഡിസംബർ 2013

19 ജൂലൈ 2013

5 ജനുവരി 2013

5 ഡിസംബർ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

25 സെപ്റ്റംബർ 2011

31 മേയ് 2011

10 മാർച്ച് 2011

16 ഒക്ടോബർ 2010

4 ഒക്ടോബർ 2010

13 ജൂൺ 2010

1 ജനുവരി 2010

15 ഡിസംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/special" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്